Nowy wątek jak przewozić maszyny budowlane?

edy niemożliwy bez przekraczania dopuszczalnych norm wagi ładunku przewożonego przez dany pojazd. Jednak, jako że transport ciężki

Nowy wątek jak przewozić maszyny budowlane? transport maszyn budowlanych

Jest to krok w stronę unormowania

Istnienie transportu ponadgabarytowego często okazuje się koniecznością. Transport maszyn i innych niezwykle ciężkich materiałów jest niekiedy niemożliwy bez przekraczania dopuszczalnych norm wagi ładunku przewożonego przez dany pojazd. Jednak, jako że transport ciężki