E-commerce to przyszłosć

(XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Workin

Dodane: 24-01-2020 02:07
E-commerce to przyszłosć tworzenie sklepów prestashop

O technologii HTML 5 w Wikipedii

HTML5 ? język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Workin