Na tym etapie pracy można również

naklejki reklamowe naklejki reklamowe
Z czasem pojęcie DTP zaczęło odnosić się także do przygotowywania dokumentów do publikacji w postaci elektronicznej (cyfrowej).
Proces DTP rozpoczyna się wprowadzeniem do komputera tekstu i obrazu. Poszczególne elementy graficzn.

Widok do druku:

naklejki reklamowe