Czy można transportować ponadgabaryty samemu?

wolenia na przekraczanie tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych. Firmy, których specjalnością jest transport ci

Czy można transportować ponadgabaryty samemu? transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy – czyli o przekraczaniu norm na drogach

Transport ponadgabarytowy cechuje się unormowanym prawnie, przekraczaniem zasad wielkości na drogach. Do przyzwolenia na przekraczanie tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych. Firmy, których specjalnością jest transport ci